日本語 English 中文 Tiếng Việt

Lớp học tiếng Nhật Online
=Hạn cuối ngày 12 tháng 8=

onlinenihongo_vn.jpg

tờ bướm【PDF】


Hãy cùng nhau học cách đặt câu , từ vựng và cách diễn đạt cơ bản trong tiếng Nhật !

■Ngày:  Thứ 4 hàng tuần Gồm 25 buổi 【Bắt đầu】Ngày 7/9/2022
          【Kết thúc】Ngày 8/3/2023

    ※Ngày 28/12 và ngày 4/1 nghỉ

■Thời gian:Từ 19:00~20:00
■Địa điểm:Online(Học qua zoom)
■Đối tượng:・Sống ở tỉnh Iwate
・Có thể đọc được Hiragana và Katakana
※Trường hợp số người đăng kí quá đông thì cũng có khả năng bạn sẽ không thể tham gia được lớp học.
■Lệ phí :Miễn phí
■Cách đăng kí :<Nhập từ đây>
■Liên hệ:Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế tỉnh Iwate
TEL:019-654-8900
Mail:https://www.iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=5-3-contact